Srinagar

 1.             Shah Abbass    

  1.             More Pictures

 2.         Sun Shine

 3.       
 4.     
 5.          Royal Kazir
 6.              

 7.                  Nishat View     
 8.      

 9.         Hotel Al Mehar


Hotel R K Sarovar Portico, Srinagar


Hotel Taj Tivanta

Hotel The Lalit


BATRA HOTELSHotel Solar Residency

Hotel Comrade inn

Hotel Pine Spring


Royal Batoo
Grand MumtazMore Pictures


Hotel Grand Mahal